Územní plánování na úrovni JMK
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)
Územně plánovací podklady (ÚPP)
Územní plánování na úrovni ORP
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)
Územně plánovací podklady (ÚPP)
Územně plánovací dokumentace sousedních krajů
Služby
Další odkazy
Kontakty
Top Aktuality
21. 10. 2016
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jevy č. 37 až 40

11. 10. 2016
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jevy č. 21, 117

26. 09. 2016

01. 09. 2016
Aktualizovány soubory pro využití v Google Earth

02. 05. 2016

25. 4. 2016
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jevy č. 91, 92, 93, 97, 102

1. 3. 2016
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jevy č. 30, 50, 51, 109

24. 02. 2016

15. 01. 2016

11. 01. 2016

06. 01. 2016

17. 12. 2015
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jev č. 106

06. 10. 2015

16. 06. 2015

16. 06. 2015

21. 11. 2014
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jevy č. 30, 50, 51

21. 10. 2014
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území - jevy č. 37 až 40

16. 10. 2014

23. 07. 2014
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území - jevy č. 50, 51, 91, 92, 102

26. 5. 2014

28. 03. 2014
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území - jevy č. 30, 50, 51, 109

21. 3. 2014

15. 11. 2013

10. 10. 2013
Aktualizován Výdejní modul:
jevy č. 30 (přír. parky), č. 50 (zápl. úz.), č. 51 (aktivní zóna zápl. úz.) a č. 109 (vymezení zóny havar. plánování)

30. 8. 2013

5. 4. 2013

zpět na seznam studií

Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice

Zobrazení v mapovém portálu

Studie je zpracována komplexně, koordinuje všechny urbanistické funkce v území včetně technické (inženýrské sítě) a dopravní infrastruktury pro realizaci ve dvou etapách jako návrh a výhled.

Urbanistická studie koordinuje rozvoj území rozvojových zón letiště Brno-Tuřany a Šlapanické terasy a navazující rozvojové zóny tzv. Brněnského podnikatelského parku na Černovické terase v Brně. Řešeným územím je jihovýchodní sektor města Brna a území navazujících obcí, především západní část území obce Šlapanice.

Územní studie zkoordinovala známé a dlouhodobé záměry na využití jeho potenciálu především pro rozvoj pracovních aktivit ve výrobní sféře s vyváženými vazbami na ostatní funkce, zejména dopravní infrastrukturu. Studie je využita pro zpracování územně plánovací dokumentace v území, především Územního plánu města Brna a jeho změn.


Dokumentace:

Textová část

Výkresy
zpracovatel dokumentace:

KOVOPROJEKTA BRNO, a. s.
ve spolupráci s:
URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN STUDIO, spol. s r. o. (UAD STUDIO, s. r. o.)
&
AGERIS, s. r. o.
&
ADIAS, s. r. o.;
prosinec 2006