Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí

návrhová část - říjen 2009 (doplněné znění – březen 2010)

 

Smlouva o dílo     03/10/2008

 

Objednatel           Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

Zhotovitel              ATELIER ERA - sdružení architektů Fixel & Pech, Hudcova 78, 612 00 Brno

 

Obsah dokumentace:

Textová část

Partnerství Brněnské aglomerace - Syntéza (samostatná příloha)

Grafická část:

A - Principy vymezení Brněnské aglomerace

B - Brněnské aglomerace v období 1980 až 2009

C - Omezení v prostoru Brněnské aglomerace

D - Rozvojové záměry v prostoru Brněnské aglomerace

E - Souhrn modelovaných stavů silniční sítě k roku 2 030

F - Návrh silniční sítě model A

G - Návrh silniční sítě model B

H - Návrh silniční sítě model C

I - Porovnání profilů v reprezentantech variant modelů silniční sítě

J - Model rozvoje sídelní struktury Brněnské aglomerace - A

K - Model rozvoje sídelní struktury Brněnské aglomerace – B

L-  Model rozvoje sídelní struktury Brněnské aglomerace – C

M - Návrh diferenciace oblastí Brněnské aglomerace