MDE

ingr_small


Metadatový editor (MDE) umožňuje vytvářet nové nebo editovat existující katalogové záznamy. MDE může fungovat v online režimu – kdy je aplikace přímo připojena k DB; seznam metadat a profilů načítá přihlášeného uživatele, nebo offline režimu – kdy není třeba připojení k databázi; uložení a načtení metadat probíhá z lokálního disku. Metadata mohou být uložena do lokálního XML souboru nebo do databáze.

Metadatový editor funguje na základě profilu, který lze číst z databáze nebo si jej můžete stáhnout z lokálního disku. Profil je základem pro vytvoření, editaci a validaci metadatových záznamů. Definice a úpravy profilů se provádějí ruční editací XML šablony, profily jsou pak ukládány do DB prostřednictvím speciální sekce Administrátorského modulu.

Profil definuje položky v grafickém rozhraní (tj. tagy v XML souboru) metadatového záznamu:

grafický interface (strukturování na kartách formuláře dle tříd, typy polí formulářů – textbox, picklist, radio...)
pro každou položku její
opovinnost
opodmíněnou povinnost
onepovinnost
odoporučenost (aplikace pak vysvítí povinné a doporučené položky odlišně)
ovýchozí hodnoty (jako např. adresa, e-mail,...)
omožnost opakování dané položky
ovazba na číselník (resp. hodnoty, kterých může nabývat)
ovalidace hodnoty – kontrola datového typu a povolených hodnot z profilu

© 2009 Intergraph Corporation