Územní plánování na úrovni JMK
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)
Územně plánovací podklady (ÚPP)
Územní plánování na úrovni ORP
Územně plánovací dokumentace (ÚPD)
Územně plánovací podklady (ÚPP)
Územně plánovací dokumentace sousedních krajů
Služby
Další odkazy
Kontakty
Top Aktuality
18. 01. 2017
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jevy č. 30, 50, 51, 109

21. 10. 2016
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jevy č. 37 až 40

11. 10. 2016
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jevy č. 21, 117

26. 09. 2016

01. 09. 2016
Aktualizovány soubory pro využití v Google Earth

02. 05. 2016

25. 4. 2016
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jevy č. 91, 92, 93, 97, 102

1. 3. 2016
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jevy č. 30, 50, 51, 109

24. 02. 2016

15. 01. 2016

11. 01. 2016

06. 01. 2016

17. 12. 2015
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jev č. 106

06. 10. 2015

16. 06. 2015

16. 06. 2015

21. 11. 2014
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území – jevy č. 30, 50, 51

21. 10. 2014
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území - jevy č. 37 až 40

16. 10. 2014

23. 07. 2014
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území - jevy č. 50, 51, 91, 92, 102

26. 5. 2014

28. 03. 2014
Aktualizován Výdejní modul:
Údaje o území - jevy č. 30, 50, 51, 109

21. 3. 2014

15. 11. 2013

10. 10. 2013
Aktualizován Výdejní modul:
jevy č. 30 (přír. parky), č. 50 (zápl. úz.), č. 51 (aktivní zóna zápl. úz.) a č. 109 (vymezení zóny havar. plánování)

30. 8. 2013

5. 4. 2013

15. 2. 2013
Aktualizována WMS služba ÚP pořízené na základě dotace JMK

Geoportál územního plánování JMK

Vítejte na stránkách mapového portálu odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Jihomoravský kraj (dále jen JMK) je orgánem územního plánování ve smyslu § 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), který pořizuje územně plánovací dokumentaci (dále jen „ÚPD“) kraje, a to zásady územního rozvoje (dále jen „ZÚR“), regulační plány (dále jen „RP“) a územně plánovací podklady (dále jen „ÚPP“) kraje, a to územně analytické podklady kraje (dále jen „ÚAP“) a územní studie (dále jen „ÚS“). Geoportál územního plánování JMK je zřizován za účelem splnění povinnosti umožnit dálkový přístup k územně plánovací dokumentaci a územně analytickým podkladům podle ustanovení §164 a §166 stavebního zákona. Další závazné požadavky vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).

Součástí Geoportálu je Účelová katastrální mapa JMK (dále jen ÚKM). Jedná se o účelovou digitální bezešvou podobu katastrálních map, vytvořenou ve spolupráci s katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj pro potřeby geografického informačního systému Jihomoravského kraje. Využití nachází zejména jako referenční podklad pro projekty jednotlivých odborů KrÚ JMK včetně územního plánování pro zpracování územních plánů (dále jen ÚP) v digitální podobě s přesností identifikace parcelního čísla a s možností propojení s databází ISKN ČÚZK.

cr JMK

      

Mimo prohlížení mapových kompozic je v rámci Geoportálu řešena publikace mapových služeb (ve standardu WMS dle specifikace OGC ve verzi 1.3.0). Pro registrované uživatele je k dispozici aplikace pro správu metadat v souladu s požadavky směrnice INSPIRE, služba stahování vybraných dat pomocí modulu pro výdej dat, editační modul a modul pro analýzu dat.

Portál umožňuje také publikování vybraných mapových služeb ve formátu KML/KMZ.